Ladies' Night: Konferanse Spesial

IT'S CONFERENCE SEASON!

(English version below)

Kunne du tenke deg å holde foredrag på en konferanse? Har du kanskje gjort det og synes det var en dårlig opplevelse? Eller har du kanskje aldri tenkt på det og har lyst til å høre om andres erfaringer med dette?

På denne kvelden skal vi snakke om dette:

 • hvorfor kan det være en god idé å gjøre noe så skremmende som å stå på scenen og snakke til 100 mennesker?
 • vanlige unnskyldninger for hvorfor man ikke gjør det - les gjerne denne artikkelen om dette: Excuses, excuses!
 • hvordan finner man en konferanse og et tema som passer?
 • hvordan får man forslaget sitt akseptert?
 • hvordan er det å holde selve foredraget, hvordan takler man nervøsiteten?
 • hva skal til for å holde en bra presentasjon, og hvordan kan man forberede seg?
 • hvordan takle skjev kjønnsfordeling på konferanser (spesielt som foredragsholder)

  ... og masse flere ting du kunne lure på rundt dette temaet.

I tillegg skal June presentere for oss et foredrag om å kommunisere som programmerer som hun skal holde på PHP Conference UK. Foredraget vil vare en halv time og være på engelsk. Dette gjør hun både for å øve til konferansen og for å gi oss et eksempel.

Kom og ta med venninene dine, og ta gjerne med laptop og noe snacks!


Date: Wednesday, February 6th, from 6pm
Place: Humla @ Hausmania, Hausmanngate 34, Oslo
Registration not required. But if you want to tell us you're coming, RSVP on meetup or tell us on twitter @stationx_x

As always, feel free to drop in to our IRC channel #stationx on freenode to chat with us or ask questions! Don't have IRC? Use the webchat!


Can you imagine yourself giving a presentation at a conference? Have you done it, and weren't too happy about it? Or has the thought never occurred to you, but you might like to hear about other womens' experiences?

This Ladies's Night we're going to talk about:

 • why it might be good idea to do something as scary as getting up on stage and talk to 100 people
 • common excuses why one doesn't - recommended reading: Excuses, excuses!
 • how to find a suitable conference and topic
 • how to get your talk proposal accepted
 • how does it feel to hold the presentation, how does one deal with nervousness
 • what makes a good presentation, and how you can best prepare yourself
 • how to deal with unequal gender distribution (especially as a speaker) and lots of other things you might be wondering about.

In addition June will present for us her talk about communicating as a programmer, which she is going to hold at the PHP Conference UK. The talk will be about half an hour and in English. She's holding the talk for us both as practice for herself and to give us a specific example.

Come with your Lady friends, and feel free to bring your laptop and some snacks!

My tags:
 
Popular tags:
 
Powered by MojoMojo.